Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. január 27.

2017. január 31.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. január 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 280,4 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2017. január 26. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 0,3 milliárd USD 0,3 milliárd USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 319,4 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,7 milliárd euróval csökkent, 1109 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 23,5 milliárd euróval 201,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 27,3 milliárd euróval 181,9 milliárd euróra emelkedett. 2017. január 25-én, szerdán lejárt egy 32,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 34 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra. 2017. január 26-án, csütörtökön lejárt egy 5,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 3,4 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárddal), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 406,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 434,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 19,4 milliárd euróval, 1730,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2017. január 27-én Heti változás – vétel Heti változás – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 11,1 milliárd EUR - −0,3 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,8 milliárd EUR - −0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 207,9 milliárd EUR +1,3 milliárd EUR −0,9 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,5 milliárd EUR +1,0 milliárd EUR −0,4 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 58,8 milliárd EUR +1,9 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 1319,9 milliárd EUR +16,9 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,3 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 26,5 milliárd euróval, 978,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 323 628 −2 088
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 658 −21
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 971 −2 068
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 781 4 429
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 805 −176
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 805 −176
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 588 671 −326
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 33 994 1 664
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 554 494 −2 076
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 183 87
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 80 421 2 283
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 049 756 19 325
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 730 309 19 409
  7.2 Egyéb értékpapír 319 447 −84
8 Euróban denominált államadósság 26 460 0
9 Egyéb eszközök 235 183 −2 304
Eszközök összesen 3 740 766 21 143
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 109 033 −1 717
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 385 659 −1 139
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 978 887 26 528
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 406 739 −27 529
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 33 −137
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 7 661 −2 009
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 305 200 23 433
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 201 252 23 521
  5.2 Egyéb kötelezettségek 103 948 −88
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 132 994 −811
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 221 1 916
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 524 859
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 524 859
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0
10 Egyéb források 226 985 611
11 Átértékelési számlák 394 418 0
12 Saját tőke 99 808 0
Források összesen 3 740 766 21 143

Médiakapcsolatok