Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. december 30.

2017. január 4.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. december 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 30,6 milliárd eurós csökkenésének hátterében a negyedéves átértékelési kiigazítások, valamint az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által végrehajtott 1 millió euro értékű technikai kiigazítás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 8,6 milliárd euróval 286,4 milliárd euróra emelkedett. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának, valamint az eurorendszer központi bankjai által a referencia-időszak alatt végrehajtott ügyfél- és portfólióügyleteknek tudható be.

A héten az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Federal Reserve System közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2 milliárd euróval 320,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,5 milliárd euróval csökkent, 1126,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 18,2 milliárd euróval csökkent, 114,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,7 milliárd euróval 171,6 milliárd euróra emelkedett. 2016. december 28-án, szerdán lejárt egy 32,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 39,1 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 424,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 422,9 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5,4 milliárd euróval 1654 milliárd euróra csökkent. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. december 30-án Változás 2016. december 23-ához képest – vétel Változás 2016. december 23-ához képest – visszavásárlás Változás 2016. szeptember 23-ához képest – negyedév végi kiigazítás
1. fedezett kötvényvásárlási program 12,8 milliárd EUR - - −0,0 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,9 milliárd EUR - - +0,0 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 203,5 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR - −0,6 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 22,8 milliárd EUR - −0,2 milliárd EUR −0,0 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 51,1 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR - −0,2 milliárd EUR
Közszektort érintő vásárlási program 1254,6 milliárd EUR +0,0 milliárd EUR - −4,8 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 102,3 milliárd EUR - - +0,2 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 41,9 milliárd euróval 889 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományai, valamint pénzügyi instrumentumai minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelésre kerülnek. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre 2016. december 31-én a „Különbség az előző héthez képest negyedév végi átértékelések eredményeképpen” oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmaztuk:

Arany: 1098,046 EUR/finom uncia

USD: 1,0541/EUR

JPY: 123,4/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2746 EUR/SDR.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 382 061 1 −30 575
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 327 854 1 607 8 476
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 752 23 1 600
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 249 102 1 584 6 876
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 30 719 −5 584 769
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 082 890 −80
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 082 890 −80
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban 595 873 6 073 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 39 131 6 254 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 556 570 0 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 172 −181 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 69 104 −2 554 0
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 974 899 404 −7 845
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 654 026 −174 −5 271
  7.2 Egyéb értékpapír 320 873 578 −2 574
8 Euróban denominált államadósság 26 460 −2 25
9 Egyéb eszközök 236 847 −3 201 8 789
Eszközök összesen 3 662 901 −2 367 −20 441
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 126 216 −521 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 313 264 −40 520 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 888 988 −41 875 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 424 208 1 335 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 69 20 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 427 611 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 220 760 −17 255 −1
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 880 −18 193 −2
  5.2 Egyéb kötelezettségek 105 880 939 1
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 205 678 59 985 4
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 3 644 −3 640 292
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 301 −1 317 188
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 9 301 −1 317 188
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 263 0 1 131
10 Egyéb források 221 402 290 2 074
11 Átértékelési számlák 394 418 0 −24 128
12 Saját tőke 99 527 0 0
Források összesen 3 662 901 −2 367 −20 441

Médiakapcsolatok