Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 15 septembrie 2017

19 septembrie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 15 septembrie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 259,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

14 septembrie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

85 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,6 miliarde EUR, până la 284,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o scădere de 0,7 miliarde EUR, până la 1 142 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 35,6 miliarde EUR, până la 198,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 13,5 miliarde EUR, până la 123,4 miliarde EUR. Miercuri, 13 septembrie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 4,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 649 de miliarde EUR (față de 635,8 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s−au majorat cu 14 miliarde EUR, până la 2 200 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 15 septembrie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,2 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,8 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

230,0 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

-0,5 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,6 miliarde EUR

+0,0 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

111,2 miliarde EUR

+2,1 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 731,0 miliarde EUR

+13,0 miliarde EUR

-2,0 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 25,2 miliarde EUR, până la 1 238,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 078 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 302 937 984
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 523 −23
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 228 415 1 007
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 039 −2 697
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 640 1 518
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 640 1 518
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 772 476 −357
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 986 −324
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 382 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 109 −33
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 61 522 544
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 484 140 12 396
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 199 978 14 046
  7.2 Alte titluri 284 162 −1 650
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 235 309 −3 288
Total active 4 308 875 9 099
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 141 969 −735
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 887 971 −12 040
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 238 930 −25 223
  2.2 Facilitatea de depozit 649 010 13 197
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 30 −14
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 6 689 −7 764
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 324 261 31 883
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 198 079 35 616
  5.2 Alte angajamente 126 182 −3 733
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 175 532 308
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 707 −758
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 9 780 −1 170
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 9 780 −1 170
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 224 052 −624
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 308 875 9 099

Contacte media