Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 15.9.2017

19.9.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 15.9.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 259,8 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

14.9.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

85 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 284,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,7 miljardilla eurolla 1 142 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 35,6 miljardilla eurolla 198,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 13,5 miljardilla eurolla 123,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 13.9.2017 erääntyi 4,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 649 miljardia euroa (edellisellä viikolla 635,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14 miljardilla eurolla 2 200 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 15.9.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,2 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

4,8 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

230,0 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-0,5 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,6 miljardia euroa

+0,0 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

111,2 miljardia euroa

+2,1 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 731,0 miljardia euroa

+13,0 miljardia euroa

-2,0 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

91,2 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 25,2 miljardilla eurolla 1 238,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 078 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 937 984
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 523 −23
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 415 1 007
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 039 −2 697
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 640 1 518
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 640 1 518
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 772 476 −357
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 986 −324
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 768 382 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 109 −33
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 61 522 544
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 484 140 12 396
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 199 978 14 046
  7.2 Muut arvopaperit 284 162 −1 650
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 0
9 Muut saamiset 235 309 −3 288
Vastaavaa yhteensä 4 308 875 9 099
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 141 969 −735
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 887 971 −12 040
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 238 930 −25 223
  2.2 Talletusmahdollisuus 649 010 13 197
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 −14
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 689 −7 764
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 324 261 31 883
  5.1 Julkisyhteisöt 198 079 35 616
  5.2 Muut 126 182 −3 733
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 175 532 308
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 7 707 −758
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 780 −1 170
  8.1 Talletukset ja muut velat 9 780 −1 170
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 224 052 −624
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 297 0
Vastattavaa yhteensä 4 308 875 9 099

Yhteyshenkilöt