Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 25 august 2017

29 august 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 25 august 2017, scăderea de 14 milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 259,8 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

24 august 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active) s-au menținut practic nemodificate la valoarea de 286,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 4,2 miliarde EUR, până la 1 139,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 30,6 miliarde EUR, până la 225,4 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a înregistrat o creștere de 7,1 miliarde EUR, până la 183,1 miliarde EUR. Miercuri, 23 august 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 4,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 7,3 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 593,2 miliarde EUR (față de 597,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 10,8 miliarde EUR, până la 2 160,1 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 25 august 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

227,7 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,4 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,6 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

106,2 miliarde EUR

+0,9 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 698,1 miliarde EUR

+9,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 7,8 miliarde EUR, până la 1 230,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 078 −14
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 299 190 −907
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 466 12
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 224 724 −919
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 625 379
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 217 −290
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 217 −290
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 776 282 2 611
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 267 2 458
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 704 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 310 153
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 60 430 −1 800
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 446 153 10 723
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 160 064 10 753
  7.2 Alte titluri 286 090 −30
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 240 172 2 466
Total active 4 278 881 13 169
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 139 900 −4 154
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 823 991 −12 339
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 230 792 −7 847
  2.2 Facilitatea de depozit 593 160 −4 495
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 39 3
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 7 999 −976
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 352 307 30 731
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 225 390 30 572
  5.2 Alte angajamente 126 917 159
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 181 318 −868
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 373 −112
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 923 49
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 923 49
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 224 154 837
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 278 881 13 169

Contacte media