Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 august 2017

22 august 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 august 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a rămas practic nemodificată, la 260,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

17 august 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 286,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o scădere de 1,9 miliarde EUR, până la 1 144,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 36,5 miliarde EUR, până la 194,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 31,9 miliarde EUR, până la 176 de miliarde EUR. Marți, 15 august 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 4,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,8 miliarde EUR, cu scadența la opt zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 597,7 miliarde EUR (față de 629,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au majorat cu 9,6 miliarde EUR, până la 2 149,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 18 august 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

226,6 miliarde EUR

+0,4 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,9 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,1 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

105,3 miliarde EUR

+0,8 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 689,0 miliarde EUR

+8,3 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 2,3 miliarde EUR, până la 1 238,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 092 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 300 097 −1 138
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 454 2
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 225 643 −1 140
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 246 −6
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 16 507 598
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 16 507 598
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 773 671 186
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 810 219
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 704 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 157 −32
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 62 229 811
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 435 430 9 434
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 149 310 9 628
  7.2 Alte titluri 286 120 −194
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 237 705 −129
Total active 4 265 713 9 757
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 144 054 −1 887
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 836 330 −34 066
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 238 640 −2 302
  2.2 Facilitatea de depozit 597 654 −31 763
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 8 974 −708
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 321 576 36 048
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 194 818 36 539
  5.2 Alte angajamente 126 758 −491
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 182 186 10 852
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 7 485 −1 256
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 874 117
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 874 117
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 223 317 656
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 265 713 9 757

Contacte media