Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 august 2017

15 august 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 11 august 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 260,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

10 august 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 286,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,2 miliarde EUR, până la 1 145,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 11,2 miliarde EUR, până la 158,3 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 7,7 miliarde EUR, până la 144 de miliarde EUR. Miercuri, 9 august 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 4,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (nivel practic nemodificat față de cel din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 629,4 miliarde EUR (față de 621,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s−au majorat cu 11,5 miliarde EUR, până la 2 139,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 11 august 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

4,9 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

226,1 miliarde EUR

+0,6 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,8 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

104,5 miliarde EUR

+1,1 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 680,7 miliarde EUR

+9,7 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

91,2 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o scădere de 5 miliarde EUR, până la 1 240,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 092 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 301 235 1 995
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 452 9
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 226 783 1 986
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 252 −1 665
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 15 909 −524
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 15 909 −524
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 773 484 339
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 4 591 324
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 768 704 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 189 15
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 61 418 −2 194
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 425 996 11 218
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 139 682 11 464
  7.2 Alte titluri 286 314 −245
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 0
9 Alte active 237 835 301
Total active 4 255 955 9 471
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 145 941 1 198
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 870 396 3 131
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 240 942 −4 957
  2.2 Facilitatea de depozit 629 418 8 096
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 −8
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 682 −754
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 285 528 11 797
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 158 279 11 191
  5.2 Alte angajamente 127 249 607
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 171 334 −4 426
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 8 741 −148
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 758 230
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 758 230
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 222 661 −1 557
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 297 0
Total pasive 4 255 955 9 471

Contacte media