Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. augusztus 11.

2017. augusztus 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. augusztus 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 260,3 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. augusztus 10.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 286,3 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,2 milliárd euróval 1145,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 11,2 milliárd euróval, 158,3 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 7,7 milliárd euróval 144 milliárd euróra csökkent. 2017. augusztus 9-én, szerdán lejárt egy 4,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 629,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 621,3 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,5 milliárd euróval, 2139,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. augusztus 11-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

226,1 milliárd EUR

+0,6 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,8 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

104,5 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1680,7 milliárd EUR

+9,7 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 5 milliárd euróval 1240,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 092 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 301 235 1 995
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 452 9
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 226 783 1 986
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 252 −1 665
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 15 909 −524
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 15 909 −524
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 773 484 339
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 4 591 324
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 704 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 189 15
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 61 418 −2 194
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 425 996 11 218
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 139 682 11 464
  7.2 Egyéb értékpapír 286 314 −245
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 237 835 301
Eszközök összesen 4 255 955 9 471
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 145 941 1 198
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 870 396 3 131
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 240 942 −4 957
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 629 418 8 096
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 −8
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 682 −754
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 285 528 11 797
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 158 279 11 191
  5.2 Egyéb kötelezettségek 127 249 607
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 171 334 −4 426
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 741 −148
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 758 230
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 758 230
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 222 661 −1 557
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 255 955 9 471

Médiakapcsolatok