Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. július 28.

2017. augusztus 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. július 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,8 milliárd euróval csökkent, 260,3 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. július 27.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

85 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 292,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2 milliárd euróval 1142,3 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,8 milliárd euróval csökkent, 239,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 4,4 milliárd euróval csökkent, 192,7 milliárd euróra. 2017. július 26-án, szerdán lejárt egy 6,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 7,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 1,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 2,9 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 583,5 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 577,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 10,9 milliárd euróval, 2119,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. július 28-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

225,0 milliárd EUR

+0,4 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,7 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

−0,2 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

101,8 milliárd EUR

+0,8 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1659,0 milliárd EUR

+13,7 milliárd EUR

−4,0 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

96,3 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 13,8 milliárd euróval, 1200,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 092 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 301 985 1 304
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 307 53
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 678 1 251
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 899 530
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 668 818
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 668 818
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 776 261 1 923
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 7 350 522
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 704 1 390
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 207 11
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 63 318 −4 381
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 411 313 11 347
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 119 172 10 886
  7.2 Egyéb értékpapír 292 141 461
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 240 010 980
Eszközök összesen 4 248 280 12 522
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 142 340 1 950
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 784 246 20 152
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 200 699 13 835
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 583 494 6 312
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 53 5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 573 360
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 369 794 −10 991
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 239 277 −14 802
  5.2 Egyéb kötelezettségek 130 516 3 812
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 169 294 −1 389
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 168 706
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 12 729 1 974
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 12 729 1 974
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 223 222 −242
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 296 0
Források összesen 4 248 280 12 522

Médiakapcsolatok