Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fil-21 ta’ Lulju 2017

25 ta’ Lulju 2017

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fil-21 ta’ Lulju 2017 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) naqset b’EUR 0.5 biljun għal EUR 261.1 biljun.

Operazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur

Tip ta’ tranżazzjoni

Ammont li mmatura

Ammont ġdid

20 ta' Lulju 2017

Tranżazzjoni inversa ta’ 7 ijiem għall-provvediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

USD 40 miljun

USD 85 miljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provvediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti fuq swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 1.2 biljun għal EUR 291.7 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) naqsu b’EUR 0.8 biljun għal EUR 1,140.4 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) żdiedu b’EUR 23.4 biljun għal EUR 254.1 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 16.8 biljun għal EUR 197.1 biljun. Nhar l-Erbgħa 19 ta’ Lulju 2017 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 7.1 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 6.8 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.2 biljun (kważi l-istess bħall-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 577.2 biljun (imqabbel ma’ EUR 594.2 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu b’EUR 10.8 biljun għal EUR 2,108.3 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja

Valur rappurtat fil-21 ta’ Lulju 2017

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – xiri

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – fidi

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1

EUR 7.5 biljun

-

-

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2

EUR 4.9 biljun

-

-EUR 0.3 biljun

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3

EUR 224.6 biljun

+EUR 0.9 biljun

-EUR 0.1 biljun

Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi

EUR 24.7 biljun

+EUR 0.1 biljun

-EUR 0.2 biljun

Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv

EUR 101.1 biljun

+EUR 0.8 biljun

-EUR 0.1 biljun

Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku

EUR 1,649.3 biljun

+EUR 13.3 biljun

-EUR 1.2 biljun

Programm tas-Swieq tat-Titoli

EUR 96.3 biljun

-

-EUR 2.4 biljun

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) naqset b’EUR 11 biljun għal EUR 1,186.9 biljun.

Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 379,091 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 300,680 −2,239
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 74,253 21
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 226,427 −2,261
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 33,368 1,805
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 15,850 −1,330
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 15,850 −1,330
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 774,338 −272
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 6,828 −276
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 767,314 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 196 4
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 67,698 −1,321
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,399,967 9,602
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,108,287 10,832
  7.2 Titoli oħra 291,680 −1,229
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,735 0
9 Assi oħra 239,030 226
Attiv totali 4,235,758 6,472
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,140,390 −788
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,764,094 −28,025
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,186,863 −10,955
  2.2 Faċilità tad-depożitu 577,182 −17,045
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 48 −25
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,213 −581
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 380,784 20,538
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 254,079 23,418
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 126,705 −2,879
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 170,683 14,322
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,462 508
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,755 −440
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,755 −440
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,705 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 223,463 937
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 371,913 0
12 Kapital u riżervi 102,296 0
Passiv totali 4,235,758 6,472

Kuntatti midja