Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. július 21.

2017. július 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. július 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,5 milliárd euróval csökkent, 261,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. július 20.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

40 millió USD

85 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval, 291,7 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,8 milliárd euróval csökkent, 1140,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 23,4 milliárd euróval, 254,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 16,8 milliárd euróval, 197,1 milliárd euróra emelkedett. 2017. július 19-én, szerdán lejárt egy 7,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 6,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 577,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 594,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 10,8 milliárd euróval, 2108,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. július 21-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

−0,3 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

224,6 milliárd EUR

+0,9 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,7 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,2 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

101,1 milliárd EUR

+0,8 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1649,3 milliárd EUR

+13,3 milliárd EUR

−1,2 milliárd EUR

Értékpapírpiaci program

96,3 milliárd EUR

-

−2,4 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11 milliárd euróval 1186,9 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 091 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 300 680 −2 239
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 253 21
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 226 427 −2 261
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 33 368 1 805
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 15 850 −1 330
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 15 850 −1 330
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 774 338 −272
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 6 828 −276
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 314 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 196 4
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 67 698 −1 321
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 399 967 9 602
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 108 287 10 832
  7.2 Egyéb értékpapír 291 680 −1 229
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 239 030 226
Eszközök összesen 4 235 758 6 472
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 140 390 −788
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 764 094 −28 025
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 186 863 −10 955
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 577 182 −17 045
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 48 −25
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 213 −581
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 380 784 20 538
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 254 079 23 418
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 705 −2 879
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 170 683 14 322
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 5 462 508
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 755 −440
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 755 −440
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 223 463 937
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 296 0
Források összesen 4 235 758 6 472

Médiakapcsolatok