Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 iulie 2017

18 iulie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 iulie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 0,4 miliarde EUR, până la 261,6 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

13 iulie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

55 de milioane USD

40 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,2 miliarde EUR, până la 292,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 1,2 miliarde EUR, până la 1 141,2 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 21,5 miliarde EUR, până la 230,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 25,3 miliarde EUR, până la 180,3 miliarde EUR. Miercuri, 12 iulie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 8,3 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 7,1 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 594,2 miliarde EUR (față de 620,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) s-au majorat cu 16,2 miliarde EUR, până la 2 097,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 14 iulie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

7,5 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,3 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

223,9 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-0,4 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,7 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

100,3 miliarde EUR

+1,4 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 637,2 miliarde EUR

+13,8 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,7 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 31,2 miliarde EUR, până la 1 197,8 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 379 091 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 302 920 −626
  2.1 Creanțe asupra FMI 74 232 −381
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 228 688 −244
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 563 1 063
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 180 −12
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 180 −12
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 774 610 −1 102
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 7 104 −1 146
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 314 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 192 44
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 69 019 −485
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 390 365 15 945
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 2 097 455 16 185
  7.2 Alte titluri 292 910 −239
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 25 735 6
9 Alte active 238 803 −198
Total active 4 229 286 14 590
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 141 178 1 219
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 792 119 4 791
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 197 818 31 186
  2.2 Facilitatea de depozit 594 227 −26 445
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 73 50
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 9 795 11
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 360 246 20 134
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 230 662 21 519
  5.2 Alte angajamente 129 584 −1 385
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 156 361 −12 422
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 953 −37
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 195 859
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 195 859
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 705 0
10 Alte pasive 222 527 34
11 Conturi de reevaluare 371 913 0
12 Capital și rezerve 102 296 0
Total pasive 4 229 286 14 590

Contacte media