Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.7.2017

18.7.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.7.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,4 miljardilla eurolla 261,6 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

13.7.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

55 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

40 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,2 miljardilla eurolla 292,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 1 141,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 21,5 miljardilla eurolla 230,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 25,3 miljardilla eurolla 180,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.7.2017 erääntyi 8,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 7,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 594,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 620,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 16,2 miljardilla eurolla 2 097,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 14.7.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

7,5 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,3 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

223,9 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-0,4 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,7 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

100,3 miljardia euroa

+1,4 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 637,2 miljardia euroa

+13,8 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

98,7 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 31,2 miljardilla eurolla 1 197,8 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 379 091 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 302 920 −626
  2.1 Saamiset IMF:ltä 74 232 −381
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 228 688 −244
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 563 1 063
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 180 −12
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 180 −12
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 774 610 −1 102
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 7 104 −1 146
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 314 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 192 44
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 69 019 −485
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 390 365 15 945
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 2 097 455 16 185
  7.2 Muut arvopaperit 292 910 −239
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 735 6
9 Muut saamiset 238 803 −198
Vastaavaa yhteensä 4 229 286 14 590
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 141 178 1 219
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 792 119 4 791
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 197 818 31 186
  2.2 Talletusmahdollisuus 594 227 −26 445
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 73 50
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 9 795 11
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 360 246 20 134
  5.1 Julkisyhteisöt 230 662 21 519
  5.2 Muut 129 584 −1 385
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 156 361 −12 422
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 953 −37
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 195 859
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 195 859
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 705 0
10 Muut velat 222 527 34
11 Arvonmuutostilit 371 913 0
12 Pääoma ja rahastot 102 296 0
Vastattavaa yhteensä 4 229 286 14 590

Yhteyshenkilöt