Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 mai 2017

16 mai 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 mai 2017, scăderea de 21 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,5 miliarde EUR, până la 279,3 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

11 mai 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,9 miliarde EUR, până la 296,8 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 1 124,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 26,6 miliarde EUR, până la 140,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a restrâns cu 1,1 miliarde EUR, până la 180,5 miliarde EUR. Miercuri, 10 mai 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 14,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 13,7 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 600,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 600,4 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 14,8 miliarde EUR, până la 1 974,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 12 mai 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,3 miliarde EUR

-

-

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,8 miliarde EUR

-

-

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

218,6 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,8 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,0 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

84,9 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 534,8 miliarde EUR

+12,0 miliarde EUR

-

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) s-a redus cu 7,1 miliarde EUR, până la 1 165,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 102 −21
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 320 923 1 174
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 400 10
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 243 523 1 164
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 253 −2 324
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 039 277
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 039 277
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 781 232 −798
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 13 679 −750
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 304 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 248 −48
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 79 618 995
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 271 448 13 922
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 974 698 14 798
  7.2 Alte titluri 296 750 −876
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 237 602 538
Total active 4 170 588 13 763
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 124 664 −394
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 766 310 −6 741
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 165 598 −7 070
  2.2 Facilitatea de depozit 600 693 329
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 10 828 −1 526
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 283 056 27 043
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 140 845 26 629
  5.2 Alte angajamente 142 211 414
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 170 484 −4 717
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 676 −424
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 11 132 −257
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 11 132 −257
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 227 166 845
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 195 −67
Total pasive 4 170 588 13 763

Contacte media