Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.5.2017

16.5.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.5.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 21 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,5 miljardilla eurolla 279,3 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

11.5.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,9 miljardilla eurolla 296,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,4 miljardilla eurolla 1 124,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 26,6 miljardilla eurolla 140,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 1,1 miljardilla eurolla 180,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.5.2017 erääntyi 14,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 13,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 600,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 600,4 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 14,8 miljardilla eurolla 1 974,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 12.5.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,3 miljardia euroa

-

-

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,8 miljardia euroa

-

-

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

218,6 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,8 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,0 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

84,9 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 534,8 miljardia euroa

+12,0 miljardia euroa

-

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 7,1 miljardilla eurolla 1 165,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 102 −21
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 320 923 1 174
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 400 10
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 523 1 164
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 253 −2 324
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 039 277
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 039 277
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 781 232 −798
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 13 679 −750
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 304 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 248 −48
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 79 618 995
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 271 448 13 922
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 974 698 14 798
  7.2 Muut arvopaperit 296 750 −876
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 237 602 538
Vastaavaa yhteensä 4 170 588 13 763
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 124 664 −394
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 766 310 −6 741
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 165 598 −7 070
  2.2 Talletusmahdollisuus 600 693 329
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 828 −1 526
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 283 056 27 043
  5.1 Julkisyhteisöt 140 845 26 629
  5.2 Muut 142 211 414
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 170 484 −4 717
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 676 −424
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 132 −257
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 132 −257
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 227 166 845
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 195 −67
Vastattavaa yhteensä 4 170 588 13 763

Yhteyshenkilöt