Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. május 5.

2017. május 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. május 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 43 millió euróval csökkentek az eurorendszer egy központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 279,8 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. május 4.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,9 milliárd euróval 297,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,2 milliárd euróval csökkent, 1125,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 57,8 milliárd euróval csökkent, 114,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 24 milliárd euróval csökkent, 181,6 milliárd euróra. 2017. május 3-án, szerdán lejárt egy 14,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 14,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 600,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 576,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13 milliárd euróval, 1959,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. május 5-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,3 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,8 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

217,4 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,7 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

83,4 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1522,7 milliárd EUR

+11,0 milliárd EUR

−0,2 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 40 milliárd euróval, 1172,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 124 −43
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 319 749 139
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 390 −152
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 242 359 291
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 577 −6
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 762 −467
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 762 −467
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 782 030 −45
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 14 429 20
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 304 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 296 −65
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 78 622 432
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 257 527 10 105
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 959 900 12 977
  7.2 Egyéb értékpapír 297 626 −2 872
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 237 064 −1 321
Eszközök összesen 4 156 826 8 794
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 125 058 −197
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 773 051 63 965
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 172 669 40 022
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 600 364 23 944
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 12 353 −531
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 256 013 −50 229
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 114 215 −57 775
  5.2 Egyéb kötelezettségek 141 797 7 546
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 175 201 −5 470
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 100 −894
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 388 1 321
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 388 1 321
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 226 320 827
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 262 0
Források összesen 4 156 826 8 794

Médiakapcsolatok