Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 aprilie 2017

3 mai 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 aprilie 2017, scăderea de 22 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 280,1 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

27 aprilie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

80 de milioane USD

35 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 2,7 miliarde EUR, până la 300,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au sporit cu 3,6 miliarde EUR, până la 1 125,3 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au scăzut cu 37,5 miliarde EUR, până la 172 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a restrâns cu 19,5 miliarde EUR, până la 205,6 miliarde EUR. Miercuri, 26 aprilie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 14,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 14,4 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată. În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 3,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 1,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 576,4 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 559 de miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au înregistrat o creștere de 13,9 miliarde EUR, până la 1 946,9 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 28 aprilie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

8,3 miliarde EUR

-

-0,9 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,8 miliarde EUR

-

-0,1 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

216,4 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-0,9 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

23,7 miliarde EUR

+0,2 miliarde EUR

-0,8 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

82,3 miliarde EUR

+1,2 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 512,0 miliarde EUR

+15,1 miliarde EUR

-1,0 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a consemnat o majorare de 9,6 miliarde EUR, până la 1 132,6 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 167 −22
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 319 610 −1 985
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 542 −108
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 242 068 −1 877
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 34 583 3 201
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 228 −1 746
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 228 −1 746
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 782 075 −2 078
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 14 409 −341
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 767 304 −1 881
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 361 143
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 78 190 −3 836
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 247 422 11 209
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 946 923 13 900
  7.2 Alte titluri 300 499 −2 691
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 238 385 3 891
Total active 4 148 032 8 634
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 125 255 3 637
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 709 086 27 091
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 132 647 9 633
  2.2 Facilitatea de depozit 576 420 17 458
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 0
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 12 884 2 162
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 306 241 −38 005
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 171 991 −37 529
  5.2 Alte angajamente 134 251 −476
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 180 671 11 535
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 4 994 1 982
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 067 −427
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 067 −427
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 225 493 −230
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 102 262 888
Total pasive 4 148 032 8 634

Contacte media