Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. április 28.

2017. május 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. április 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 22 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 280,1 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. április 27.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

80 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,7 milliárd euróval 300,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,6 milliárd euróval 1125,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 37,5 milliárd euróval csökkent, 172 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 19,5 milliárd euróval csökkent, 205,6 milliárd euróra. 2017. április 26-án, szerdán lejárt egy 14,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 14,4 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal. A hét folyamán lejárt egy 3,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 1,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 576,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 559 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,9 milliárd euróval, 1946,9 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. április 28-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,3 milliárd EUR

-

−0,9 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,8 milliárd EUR

-

−0,1 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

216,4 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

−0,9 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,7 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

−0,8 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

82,3 milliárd EUR

+1,2 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1512,0 milliárd EUR

+15,1 milliárd EUR

−1,0 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 9,6 milliárd euróval, 1132,6 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 167 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 319 610 −1 985
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 542 −108
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 242 068 −1 877
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 34 583 3 201
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 228 −1 746
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 228 −1 746
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 782 075 −2 078
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 14 409 −341
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 304 −1 881
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 361 143
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 78 190 −3 836
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 247 422 11 209
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 946 923 13 900
  7.2 Egyéb értékpapír 300 499 −2 691
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 238 385 3 891
Eszközök összesen 4 148 032 8 634
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 125 255 3 637
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 709 086 27 091
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 132 647 9 633
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 576 420 17 458
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 12 884 2 162
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 306 241 −38 005
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 171 991 −37 529
  5.2 Egyéb kötelezettségek 134 251 −476
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 180 671 11 535
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 4 994 1 982
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 067 −427
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 067 −427
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 225 493 −230
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 262 888
Források összesen 4 148 032 8 634

Médiakapcsolatok