Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.4.2017

3.5.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.4.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 22 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin myytyä kultaa keräilykolikkoa varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 280,1 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

27.4.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

80 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,7 miljardilla eurolla 300,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,6 miljardilla eurolla 1 125,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 37,5 miljardilla eurolla 172 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 19,5 miljardilla eurolla 205,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.4.2017 erääntyi 14,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 14,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Viikon aikana erääntyi 3,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2), ja samalla suoritettiin uusi, 1,5 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 576,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 559 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,9 miljardilla eurolla 1 946,9 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 28.4.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

8,3 miljardia euroa

-

-0,9 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,8 miljardia euroa

-

-0,1 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

216,4 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-0,9 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

23,7 miljardia euroa

+0,2 miljardia euroa

-0,8 miljardia euroa

Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma

82,3 miljardia euroa

+1,2 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 512,0 miljardia euroa

+15,1 miljardia euroa

-1,0 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 9,6 miljardilla eurolla 1 132,6 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 167 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 319 610 −1 985
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 542 −108
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 242 068 −1 877
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 583 3 201
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 228 −1 746
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 228 −1 746
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 782 075 −2 078
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 14 409 −341
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 767 304 −1 881
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 361 143
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 78 190 −3 836
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 247 422 11 209
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 946 923 13 900
  7.2 Muut arvopaperit 300 499 −2 691
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 238 385 3 891
Vastaavaa yhteensä 4 148 032 8 634
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 125 255 3 637
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 709 086 27 091
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 132 647 9 633
  2.2 Talletusmahdollisuus 576 420 17 458
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 12 884 2 162
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 306 241 −38 005
  5.1 Julkisyhteisöt 171 991 −37 529
  5.2 Muut 134 251 −476
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 180 671 11 535
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 4 994 1 982
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 067 −427
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 067 −427
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 225 493 −230
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 102 262 888
Vastattavaa yhteensä 4 148 032 8 634

Yhteyshenkilöt