Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 aprilie 2017

25 aprilie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 aprilie 2017, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 280,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei

Tipul operațiunii

Suma scadentă

Suma nouă

20 aprilie 2017

operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile

35 de milioane USD

80 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,3 miliarde EUR, până la 303,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 5,9 miliarde EUR, până la 1 121,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 44,8 miliarde EUR, până la 209,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 5,8 miliarde EUR, până la 225,2 miliarde EUR. Miercuri, 19 aprilie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 13,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 14,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 559 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 563,8 miliarde EUR). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au înregistrat o creștere de 11,7 miliarde EUR, până la 1 933 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară

Valoarea raportată la 21 aprilie 2017

Variație săptămânală – achiziții

Variație săptămânală – răscumpărări

Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate

9,3 miliarde EUR

-

-0,2 miliarde EUR

Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

5,9 miliarde EUR

-

-0,0 miliarde EUR

Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

216,1 miliarde EUR

+0,9 miliarde EUR

-0,3 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri garantate cu active

24,3 miliarde EUR

+0,1 miliarde EUR

-0,2 miliarde EUR

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ

81,0 miliarde EUR

+1,5 miliarde EUR

-

Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public

1 497,9 miliarde EUR

+12,0 miliarde EUR

-1,0 miliarde EUR

Programul destinat piețelor titlurilor de valoare

98,4 miliarde EUR

-

-1,2 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 21,5 miliarde EUR, până la 1 123 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 404 188 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 321 595 −252
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 650 −13
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 243 945 −240
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 31 382 −193
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 974 −830
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 974 −830
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 784 153 1 019
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 14 750 1 522
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 769 185 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 218 −503
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 82 027 1 315
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 2 236 213 10 327
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 933 023 11 661
  7.2 Alte titluri 303 190 −1 335
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 372 0
9 Alte active 234 494 −1 984
Total active 4 139 398 9 402
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 121 618 −5 882
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 681 994 −26 328
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 1 123 014 −21 498
  2.2 Facilitatea de depozit 558 962 −4 828
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 18 −2
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 10 722 −2 462
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 344 246 46 139
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 209 519 44 771
  5.2 Alte angajamente 134 727 1 368
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 169 136 −1 413
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 012 88
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 494 −678
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 494 −678
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 048 0
10 Alte pasive 225 723 −62
11 Conturi de reevaluare 412 030 0
12 Capital și rezerve 101 374 0
Total pasive 4 139 398 9 402

Contacte media