Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fil-21 ta’ April 2017

25 ta’ April 2017

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fil-21 ta’ April 2017 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) żdiedet b’EUR 0.1 biljun għal EUR 280.4 biljun.

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur

Tip ta’ tranżazzjoni

Ammont li mmatura

Ammont ġdid

20 ta’ April 2017

Tranżazzjoni inversa ta’ 7 ijiem għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

USD 35 miljun

USD 80 miljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti fuq swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 1.3 biljun għal EUR 303.2 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) naqsu b’EUR 5.9 biljun għal EUR 1,121.6 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) żdiedu b’EUR 44.8 biljun għal EUR 209.5 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 5.8 biljun għal EUR 225.2 biljun. Nhar l-Erbgħa 19 ta’ April 2017 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 13.2 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 14.8 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Ir-rikors għall-faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien ta’ EUR 0.2 biljun (imqabbel ma’ EUR 0.7 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall-faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 559.0 biljun (imqabbel ma’ EUR 563.8 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel). L-investimenti tal-Eurosistema f’titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 11.7 biljun għal EUR 1,933.0 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja

Valur rappurtat fil-21 ta’ April 2017

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – xiri

Bidla mill-ġimgħa l-oħra – fidi

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1

EUR 9.3 biljun

-

-EUR 0.2 biljun

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2

EUR 5.9 biljun

-

-EUR 0.0 biljun

Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3

EUR 216.1 biljun

+EUR 0.9 biljun

-EUR 0.3 biljun

Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi

EUR 24.3 biljun

+EUR 0.1 biljun

-EUR 0.2 biljun

Programm ta’ xiri mis-settur korporattiv

EUR 81.0 biljun

+EUR 1.5 biljun

-

Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku

EUR 1,497.9 biljun

+EUR 12.0 biljun

-EUR 1.0 biljun

Programm tas-Swieq tat-Titoli (SMP)

EUR 98.4 biljun

-

-EUR 1.2 biljun

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal-kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) naqset b’EUR 21.5 biljun għal EUR 1,123.0 biljun.

Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 404,188 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 321,595 −252
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 77,650 −13
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 243,945 −240
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 31,382 −193
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,974 −830
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,974 −830
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 784,153 1,019
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 14,750 1,522
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 769,185 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 218 −503
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 82,027 1,315
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,236,213 10,327
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 1,933,023 11,661
  7.2 Titoli oħra 303,190 −1,335
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,372 0
9 Assi oħra 234,494 −1,984
Attiv totali 4,139,398 9,402
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,121,618 −5,882
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,681,994 −26,328
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,123,014 −21,498
  2.2 Faċilità tad-depożitu 558,962 −4,828
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 18 −2
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 10,722 −2,462
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 344,246 46,139
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 209,519 44,771
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 134,727 1,368
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 169,136 −1,413
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 3,012 88
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,494 −678
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,494 −678
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 59,048 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 225,723 −62
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 412,030 0
12 Kapital u riżervi 101,374 0
Passiv totali 4,139,398 9,402

Kuntatti midja