Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. április 21.

2017. április 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. április 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,1 milliárd euróval 280,4 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. április 20.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

80 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,3 milliárd euróval 303,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,9 milliárd euróval csökkent, 1121,6 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 44,8 milliárd euróval, 209,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,8 milliárd euróval, 225,2 milliárd euróra emelkedett. 2017. április 19-én, szerdán lejárt egy 13,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 14,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 559 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 563,8 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 11,7 milliárd euróval, 1933 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. április 21-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

9,3 milliárd EUR

-

- 0,2 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,9 milliárd EUR

-

- 0,0 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

216,1 milliárd EUR

+0,9 milliárd EUR

- 0,3 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,3 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

-0,2 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

81,0 milliárd EUR

+1,5 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1497,9 milliárd EUR

+12,0 milliárd EUR

- 1,0 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

- 1,2 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 21,5 milliárd euróval 1123 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 188 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 321 595 −252
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 650 −13
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 243 945 −240
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 382 −193
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 974 −830
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 974 −830
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 784 153 1 019
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 14 750 1 522
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 769 185 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 218 −503
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 82 027 1 315
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 236 213 10 327
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 933 023 11 661
  7.2 Egyéb értékpapír 303 190 −1 335
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 234 494 −1 984
Eszközök összesen 4 139 398 9 402
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 121 618 −5 882
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 681 994 −26 328
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 123 014 −21 498
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 558 962 −4 828
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 18 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 10 722 −2 462
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 344 246 46 139
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 209 519 44 771
  5.2 Egyéb kötelezettségek 134 727 1 368
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 169 136 −1 413
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 012 88
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 494 −678
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 494 −678
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 225 723 −62
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 101 374 0
Források összesen 4 139 398 9 402

Médiakapcsolatok