Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.4.2017

25.4.2017

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.4.2017 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 280,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä

Operaatiotyyppi

Erääntyvä operaatio

Uusi operaatio

20.4.2017

Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää)

35 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

80 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyvät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 303,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 5,9 miljardilla eurolla 1 121,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 44,8 miljardilla eurolla 209,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,8 miljardilla eurolla 225,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.4.2017 erääntyi 13,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 14,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 559 miljardia euroa (edellisellä viikolla 563,8 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 11,7 miljardilla eurolla 1 933 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma

Salkun arvo 21.4.2017

Viikkomuutos: ostot

Viikkomuutos: erääntymiset

Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

9,3 miljardia euroa

-

-0,2 miljardia euroa

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

5,9 miljardia euroa

-

-0,0 miljardia euroa

Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

216,1 miljardia euroa

+0,9 miljardia euroa

-0,3 miljardia euroa

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma

24,3 miljardia euroa

+0,1 miljardia euroa

-0,2 miljardia euroa

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

81,0 miljardia euroa

+1,5 miljardia euroa

-

Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma

1 497,9 miljardia euroa

+12,0 miljardia euroa

-1,0 miljardia euroa

Velkapaperiohjelma

98,4 miljardia euroa

-

-1,2 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 21,5 miljardilla eurolla 1 123 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 404 188 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 321 595 −252
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 650 −13
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 243 945 −240
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 31 382 −193
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 974 −830
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 974 −830
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 784 153 1 019
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 14 750 1 522
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 769 185 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 218 −503
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 82 027 1 315
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 236 213 10 327
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 933 023 11 661
  7.2 Muut arvopaperit 303 190 −1 335
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 372 0
9 Muut saamiset 234 494 −1 984
Vastaavaa yhteensä 4 139 398 9 402
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 121 618 −5 882
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 681 994 −26 328
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 123 014 −21 498
  2.2 Talletusmahdollisuus 558 962 −4 828
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 18 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 10 722 −2 462
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 344 246 46 139
  5.1 Julkisyhteisöt 209 519 44 771
  5.2 Muut 134 727 1 368
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 169 136 −1 413
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 012 88
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 494 −678
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 494 −678
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 048 0
10 Muut velat 225 723 −62
11 Arvonmuutostilit 412 030 0
12 Pääoma ja rahastot 101 374 0
Vastattavaa yhteensä 4 139 398 9 402

Yhteyshenkilöt