Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. április 14.

2017. április 19.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. április 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,2 milliárd euróval 280,3 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. április 13.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

45 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 304,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 8,3 milliárd euróval 1127,5 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 10,8 milliárd euróval, 164,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 25,1 milliárd euróval, 219,3 milliárd euróra emelkedett. 2017. április 12-én, szerdán lejárt egy 13,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb, gyakorlatilag azonos értékű kihelyezésre került sor, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 563,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 588,2 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15 milliárd euróval, 1921,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. április 14-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

9,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

6,0 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

215,5 milliárd EUR

+0,8 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,4 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

79,6 milliárd EUR

+1,7 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1486,8 milliárd EUR

+12,5 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

99,6 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,6 milliárd euróval, 1144,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 189 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 321 847 −1 217
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 663 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 244 185 −1 217
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 575 −2
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 19 804 1 235
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 19 804 1 235
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 783 134 647
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 13 228 57
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 769 185 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 721 590
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 80 711 −675
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 225 886 14 556
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 921 362 15 034
  7.2 Egyéb értékpapír 304 525 −478
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 236 478 −901
Eszközök összesen 4 129 996 13 643
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 127 501 8 272
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 708 322 −12 802
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 144 512 11 622
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 563 790 −24 436
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 21 12
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 13 184 −534
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 298 107 18 874
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 164 748 10 836
  5.2 Egyéb kötelezettségek 133 359 8 038
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 170 549 2 070
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 2 924 −975
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 171 −415
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 171 −415
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 225 785 −846
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 101 374 0
Források összesen 4 129 996 13 643

Médiakapcsolatok