Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 ianuarie 2013

9 ianuarie 2013

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 ianuarie 2013, scăderea de 40,4 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a reflectat ajustările din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 7,5 miliarde EUR, până la 218,8 miliarde EUR. Această variaţie s‑a datorat reevaluării trimestriale a activelor şi pasivelor, operaţiunilor cu clientela şi celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, precum şi operaţiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operaţiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
3 ianuarie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 14 zile 0,6 miliarde USD
3 ianuarie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 7 zile 1 miliard USD
3 ianuarie 2013 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadenţa la 84 de zile 1,1 miliarde USD 0,9 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap), pe care Banca Centrală Europeană l‑a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au redus cu 0,3 miliarde EUR, până la 308 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o scădere de 9,3 miliarde EUR, până la 904,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s‑au restrâns cu 11,4 miliarde EUR, până la 96,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 13,8 miliarde EUR, până la 655,3 miliarde EUR. Joi, 3 ianuarie 2013, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 89,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 81,1 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 197,6 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la şase zile, în valoare de 208,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s‑a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 3,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s‑a cifrat la 252,6 miliarde EUR (faţă de 261,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o creştere marginală de 0,1 miliarde EUR, până la 276,9 miliarde EUR ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 4 ianuarie 2013, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 208,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 51,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 16,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 6,2 miliarde EUR, până la 462,3 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 31 decembrie 2012 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 261,179 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,3194/EUR

JPY: 113,61/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1657 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 438 686 0 −40 429
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 250 685 −170 −7 981
2.1 Creanţe asupra FMI 86 980 0 −2 024
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 705 −170 −5 957
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 32 340 −17 −1 258
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 033 −183 −23
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 033 −183 −23
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 1 116 994 −11 800 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 81 097 −8 564 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 1 035 769 −2 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 127 −3 235 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 203 816 −2 438 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 584 944 −2 232 2 044
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 276 903 −460 556
7.2 Alte titluri 308 041 −1 772 1 488
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 29 961 −2 −44
9 Alte active 279 704 455 2 044
Total active 2 956 165 −16 386 −45 647
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 904 411 −9 266 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 924 018 8 169 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 462 287 6 185 0
2.2 Facilitatea de depozit 252 615 −9 074 0
2.3 Depozite pe termen fix 208 500 10 941 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 616 117 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 6 493 −303 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 137 209 −13 373 4
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 96 856 −11 375 4
5.2 Alte angajamente 40 353 −1 998 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 185 485 −827 −14
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 439 43 −77
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 815 −407 −158
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 815 −407 −158
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 54 952 0 −1 291
10 Alte pasive 241 411 −424 1 334
11 Conturi de reevaluare 407 375 0 −45 449
12 Capital şi rezerve 85 556 0 4
Total pasive 2 956 165 −16 386 −45 647

Contacte media