TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

26. října 2017

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání přijala tato měnová rozhodnutí:

(1) Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstávají beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérů nadále očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni po delší dobu a rozhodně za horizont čistých nákupů aktiv.

(2) Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) budou pokračovat nadále v současném měsíčním objemu 60 mld. EUR do konce prosince 2017. Od ledna 2018 by měly čisté nákupy aktiv pokračovat v měsíčním objemu 30 mld. EUR do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace, a to v souladu s jejím inflačním cílem. Pokud se výhled stane méně příznivým nebo pokud finanční podmínky přestanou být v souladu s dalším pokrokem směrem k udržitelné korekci vývoje inflace, je Rada guvernérů připravena rozšířit APP co do objemu nebo délky trvání.

(3) Eurosystém bude reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci APP po delší dobu po skončení čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude potřebné. Tyto kroky přispějí jak k příznivým podmínkám likvidity, tak k odpovídajícímu nastavení měnové politiky.

(4) Hlavní refinanční operace a tříměsíční dlouhodobější refinanční operace budou nadále probíhat jako nabídková řízení s pevnou sazbou a s plným přidělením tak dlouho, jak to bude nezbytné, a alespoň do konce posledního udržovacího období pro minimální rezervy 2019.

Prezident ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Kontakty pro média