SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

3. december 2015

Svet ECB je na današnji seji sklenil, da obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita zniža za 10 bazičnih točk na –0,30%, pri čemer to znižanje začne veljati 9. decembra 2015.

Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja in obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila ostaneta nespremenjeni na ravni 0,05% oziroma 0,30%.

Predsednik ECB bo nadaljnje ukrepe denarne politike predstavil na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

Stiki za medije