ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

5 март 2015 г.

На днешното си заседание, което се проведе в Никозия, Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,05 %, 0,30 % и -0,20 %.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Webcast ECB press conference

  • Live Webcast banner

Press conference

Pictures

Данни за контакт за медиите