PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

22 januari 2015

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,05%, 0,30% en -0,20%.

Verdere monetairbeleidsmaatregelen zullen worden medegedeeld door de President van de ECB op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Press conference

Pictures

Contactpersonen voor de media