ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις νομισματικής πολιτικής

22 Ιανουαρίου 2015

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,05%, 0,30% και ‑0,20% αντιστοίχως.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ θα ανακοινώσει περαιτέρω μέτρα νομισματικής πολιτικής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 2.30 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Press conference

Pictures

Εκπρόσωποι Τύπου