ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

22 януари 2015 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,05 %, 0,30 % и ‑0,20 %.

Председателят на ЕЦБ ще оповести допълнителни мерки по паричната политика на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Press conference

Pictures

Данни за контакт за медиите