PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 september 2014

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet följande:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 10 punkter till 0,05 %, gällande fr.o.m. den transaktion som träder i kraft den 10 september 2014.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 10 punkter till 0,30 %, gällande från den 10 september 2014.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 10 punkter till -0,20 %, gällande från den 10 september 2014.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 idag (centraleuropeiska tid).

Press conference

Pictures

Kontakt för media