INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2014.4.09.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz 0.05%), sākot ar operācijām, ko veiks 2014. gada 10. septembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz 0.30%; spēkā ar 2014. gada 10. septembri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 10 bāzes punktiem (līdz –0.20%; 2014. gada 10. septembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Press conference

Pictures

Kontaktinformācija presei