ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

4 септември 2014 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 10 базисни пункта до 0,05 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 10 септември 2014 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 10 базисни пункта до 0,30 %, считано от 10 септември 2014 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 10 базисни пункта до ‑0,20 %, считано от 10 септември 2014 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Press conference

Pictures

Данни за контакт за медиите