INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2014.8.05.

Šīsdienas sanāksmē, kas notika Briselē, ECB Padome nolēma, ka galveno refinansēšanas operāciju procentu likme, kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta (attiecīgi 0.25%, 0.75% un 0.00%)

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi

Press conference

Pictures

Kontaktinformācija presei