PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 mars 2014

Vid dagens sammanträde belutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0.25 %, 0.75 % och 0.00 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Press conference

Kontakt för media