PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 oktober 2013

Vid dagens sammanträde, som hölls i Paris, beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska var oförändrade på respektive 0,50 %, 1,00 % and 0,00 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Press conference

Kontakt för media