SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

2. maj 2013

Svet ECB je na današnji seji, ki je potekala v Bratislavi, sprejel naslednje sklepe o denarni politiki:

  1. obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema se zniža za 25 bazičnih točk na 0,50% in začne veljati za poravnavo operacij na dan 8. maja 2013.
  2. obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila se zniža za 50 bazičnih točk na 1,00% in začne veljati 8. maja 2013.
  3. obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita ostane nespremenjena na ravni 0,00%.

Predsednik ECB bo razloge za to odločitev predstavil na novinarski konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času.

Press conference

Stiki za medije