ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

6 октомври 2011 г.

На днешното си заседание в Берлин Управителният съвет на ЕЦБ взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 1,50 %, 2,25 % и 0,75 %.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Press conference

Данни за контакт за медиите