SPOROČILO ZA JAVNOST

Razdelitev pristojnosti med člane Izvršilnega odbora ECB

2. junij 2010

V okviru skupne pristojnosti za celotno delovanje poslovnih področij Evropske centralne banke (ECB) se je Izvršilni odbor ECB včeraj dogovoril o naslednji razdelitvi pristojnosti med člane Izvršilnega odbora, ki začne veljati takoj.

Predsednik ECB Jean-Claude Trichet bo poleg svojih statutarnih obveznosti kot predsednik Izvršilnega odbora, Sveta ECB in Razširjenega sveta pristojen tudi za naslednja poslovna področja: stiki z javnostjo, notranja revizija ter sekretariat in jezikovne storitve.

Podpredsednik ECB Vítor Constâncio bo poleg svojih statutarnih obveznosti kot namestnik predsednika pristojen tudi za naslednji poslovni področji: uprava in finančna stabilnost.

Gertrude Tumpel-Gugerell bo pristojna za naslednja poslovna področja: kadrovska služba, proračun in organizacija, plačila in tržna infrastruktura ter TARGET2-Securities.

José Manuel González-Páramo bo pristojen za naslednja poslovna področja: bankovci, tržne operacije ter raziskave.

Lorenzo Bini Smaghi bo pristojen za naslednja poslovna področja: mednarodni in evropski odnosi, pravna služba ter projekt novih prostorov ECB.

Jürgen Stark bo pristojen za naslednja poslovna področja: ekonomske analize, informacijski sistemi ter statistika.

Stiki za medije