PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vykdomosios valdybos narių atsakomybės pasiskirstymas

2010 m. birželio 2 d.

Būdama kolektyviai atsakinga už bendrą Europos Centrinio Banko (ECB) veiklos sričių funkcionavimą, ECB vykdomoji valdyba vakar susitarė dėl toliau nurodyto atsakomybės už ECB veiklos sritis pasiskirstymo, kuris įsigalios nedelsiant:

ECB pirmininkas Jean-Cleaude Trichet, einantis teisės aktais jam nustatytas Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos pirmininko pareigas, bus atsakingas ir už šias veiklos sritis: Komunikacijų; Vidaus audito; Sekretoriato ir kalbos paslaugų.

ECB pirmininko pavaduotojas Vítor Constâncio, einantis teisės aktais jam nustatytas pirmininko pavaduotojo pareigas, bus atsakingas ir už šias veiklos sritis: Administracijos ir Finansinio stabilumo.

Gertrude Tumpel-Gugerell bus atsakinga už šias veiklos sritis: Žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir organizavimo; Mokėjimų ir rinkos infrastruktūros ir TARGET2-Securities.

José Manuel González-Páramo bus atsakingas už šias veiklos sritis: Banknotų; Rinkos operacijų; Tyrimo.

Lorenzo Bini Smaghi bus atsakingas už šias veiklos sritis: Tarptautinių ir Europos ryšių; Teisinių paslaugų ir Naujųjų ECB patalpų projekto.

Jürgen Stark bus atsakingas už šias veiklos sritis: Ekonomikos; Informacinių sistemų ir Statistikos.

Kontaktai žiniasklaidai