PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

7 maj 2009

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,00 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 13 maj 2009.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 1,75 %, gällande från den 13 maj 2009.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att vara oförändrad på 0,25 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media