ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

2 април 2009 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава с 25 базисни пункта до 1,25 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 8 април 2009 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 25 базисни пункта до 2,25 %, считано от 8 април 2009 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 25 базисни пункта до 0,25 %, считано от 8 април 2009 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Данни за контакт за медиите