PRESSMEDDELANDE

Eurosystemets penningpolitiska beslut 
per den 5 mars 2009

5 mars 2009

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 50 punkter, till 1,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 11 mars 2009.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter till 2,50 %, gällande från den 11 mars 2009.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter till 0,50 %, gällande från den 11 mars 2009.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media