PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

15 januari 2009

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 50 punkter, till 2,00 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 21 januari 2009.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sätts till 3,00 %, gällande från den 21 januari 2009.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sättas till 1,00 %, gällande från den 21 januari 2009.
  4. Dessa beslut är i enlighet med ECB-rådets beslut den 18 december 2008 att åter bredda räntekorridoren för de stående faciliteterna till 200 punkter runt räntan på den huvudsakliga refinansieringstransaktionen.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media