PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 december 2008

Vid dagens sammanträde, som hölls i Bryssel, fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 75 punkter, till 2,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 10 december 2008.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 75 punkter, till 3,00 %, gällande från den 10 december 2008.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 75 punkter, till 2,00 %, gällande från den 10 december 2008.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media