PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 november 2008

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 50 punkter, till 3,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 12 november 2008.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 3,75 %, gällande från den 12 november 2008.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 2,75 %, gällande från den 12 november 2008.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media