PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

6 november 2008

Tijdens zijn vergadering van vandaag heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De minimale inschrijvingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 50 basispunten verlaagd naar 3,25%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 12 november 2008.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 50 basispunten verlaagd naar 3,75%, met ingang van 12 november 2008.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 50 basispunten verlaagd naar 2,75%, met ingang van 12 november 2008.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Contactpersonen voor de media