KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

7 sierpnia 2008 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że minimalna oferowana stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu banku centralnego i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 4,25%, 5,25% oraz 3,25%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt z mediami