ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

3 юли 2008 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Минималният лихвен процент на заявката на Евросистемата по основните операции по рефинансиране се повишава с 25 базисни пункта до 4,25 %, считано от 9 юли 2008 г., когато ще бъде договорена нова основна операция.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 5,25 %, считано от 9 юли 2008 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се повишава с 25 базисни пункта до 3,25 %, считано от 9 юли 2008 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Данни за контакт за медиите